Barne og Ungdomsarbeider i 100 % vikariat fra 13.08.19 – 31.07.20 i Baltazar barnehage ved Gravvik oppvekstsenter

Baltazar barnehage ligger i Gravvik og er en del av Gravvik Oppvekstsenter med barn i alderen 1-13 år. Barnehagen holder til i eget bygg ved siden av skolebygget

Krav til stillingen: Fagbrev Barne og ungdomsarbeider, personer uten fagbrev  kan også bli tatt i betraktning.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til rektor tlf. 74382970 / 95132463

Søknadsfrist: 16.06.19