Er du vår nye kulturskolerektor?

Ledig fast stilling fra 01.08.19 som avdelingsleder/rektor ved kulturskolen i Nærøysund kommune.

Vil du være med på å utvikle kulturskolen i Nærøysund kommune? Har du klare tanker om hva som skaper en god kulturskole og greier du å omsette dette i praksis? Da vil vi gjerne at du søker! 

Stillingsbeskrivelse

Nærøysund kommune oppstår av nåværende Nærøy og Vikna, den 01.01.2020.  Kommunen ligger i Ytre Namdal, nord i Trøndelag fylke, omgitt av Namdalskysten i vest og fjell og fjorder i øst. I underkant av 10 000 innbyggere er bosatt her, og kommunen vil ha ca. 1000 ansatte.

Nærøysund vil være en av Norges største oppdrettskommuner, og vi har et rikt kulturliv med mange gode fritidstilbud. Kommunikasjon til og fra kommunen gjøres enkelt med fly, båt eller bil

Kulturskolen i Nærøysund blir en del av enheten Kultur, sammen med bibliotek, kino, kulturhus osv. Til sammen har vi i dag i underkant av 200 elever, men vi ønsker flere! Fra 01.08.19 og fram til sammenslåingen vil tilsettingen som rektor være i Nærøy kommune, fra 1.1.20 tilsettes du i Nærøysund kommune.

Gjennom ny rammeplan for kulturskolen ønsker vi å utvikle skolen i samarbeid med enheter som barnehage, skole o.l., i tillegg til at skolen skal være et ressurssenter for kulturarbeid i området.

Rektor/avdelingsleder har hovedansvaret for kulturskolens virksomhet, og lederoppgavene vil i tillegg til fagansvar og noe undervisning, knyttes til minimum 50 % administrasjonsressurs, med økonomi- og personalansvar.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med erfaring fra skole som har:

 • Relevant faglig og pedagogisk utdanning
 • Ferdigheter innenfor instrumentopplæring, dans eller drama
 • Formell lederutdanning og/eller ledererfaring fra en utdanningsinstitusjon
 • Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i kulturskolen
 • God kjennskap til rammeplan for kulturskolen og relevant lovverk
 • Primære fagbehov er dans, teater, strykeinstrumenter, gitar eller bandinstrumenter
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Du er positiv og nytenkende, og virker samlende for alle ansatte.
 • Du kan arbeide strategisk og målbevisst med utvikling og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer.
 • Du har gode samarbeidsevner og er opptatt av å skape resultater sammen med andre.
 • Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt.
 • Du fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne.

 

Lønns- og arbeidsvilkår:

 • Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
 • God støtte av ressurser i kommunen og internt i kultur
 • Godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere
 • Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover- og avtaleverk.

Det må påregnes en prøvetid på 6 måneder.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til oppvekst- og kultursjef i Nærøy, Kirsti Sandnes Fjær, på telefon 74382737 / 99023216

Søknadsfrist 15. mai

Søknad sendes: Postmottak Vikna kommune, Postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik