Er du vår nye medarbeider?

Følgende stillinger er ledig i helse- og sosialavdelingen Nærøy kommune.

I hjertet av Namdalskysten ligger Nærøy kommune med Kolvereid som kommunesenter. Den har ca 5200 innbyggere

Kommunen vil fom 2020 bli sammenslått med Vikna, til Nærøysund kommune med ca 10.000 innbyggere og ca 1000 ansatte. Nærøysund vil være en av Norges største oppdrettskommuner, og har et rikt kulturliv med mange gode fritidstilbud. Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene Rørvik og Kolvereid samt i flere grendesamfunn.

Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med variert studieretninger og maritim fagskole.

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglige hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

 

50% fast stilling som koordinator for barn og unge fra 19.08.19

 

Vår dyktige koordinator går i sommer av med pensjon, og vi søker av den grunn etter en person som kan overta hennes rolle som koordinator for barn og unge.

Hovedoppgavene/ ansvarsområdet vil bla være å:

 • Koordinere tjenester for barn og unge med store bistandsbehov, fattet etter vedtak fra brukerkontoret
 • Være brukers kontaktperson i hjelpeapparatet
 • Sikre god informasjon og dialog med bruker/ foresatte
 • Bidra til et godt samarbeid mellom alle involverte instanser
 • Organisere, lede og ta ansvar for ansvarsgruppemøter

 

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdannelse
 • Du bør ha kjennskap til kommunens tjenester og saksgang, samt god systemkunnskap
 • God kjennskap til internt og eksternt tjenesteapparat
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Like å jobbe i team, men også selvstendig
 • Fleksibel og løsningsfokusert

Stillingen er pr. i dag underlagt enhetsleder for forebyggende enhet

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Enhetsleder forebyggende enhet Helga Bogen Størseth tlf: 74382646/93692634

eller

Koordinator for barn og unge Karin Gustavsson tlf: 91300049

Søknadsfrist: 04.06.19

 

Ledig 50% stilling som psykiatrisk sykepleier for barn og unge i Nærøy kommune fom 12.08.19

 

Nærøy kommune har fått midler fra helsedirektoratet for styrking og utvikling av helsestasjon – og skolehelsetjenesten.

Tilskuddet er tenkt brukt til å øke bemanningen slik at man kan komme tidligere inn for å forebygge psykisk uhelse hos barn og unge, samt styrke foreldrekompetansen.

Kommunen ansatte i september 2018 kommunepsykolog der prioriteringene er tidlig innsats til barn og unge i alderen 0-26 år.

Da det viser seg at det er stort press på denne tjenesten ønsker vi å ansette en psykiatrisk sykepleier som kan avlaste psykologen med samtaler, foreldreundervisning og foreldreveiledning.

Kommunepsykologen er samlokalisert med helsestasjon og jobber tett opp mot skolene i Nærøy. Det vil også psykiatrisk sykepleier gjøre.

 

Arbeidsoppgaver:

 

 • Tett samarbeid med helsestasjon og psykolog
 • Individuelle konsultasjoner og gruppeledelse knyttet til forebyggende og helsefremmende arbeid innenfor målgruppen
 • Deltar i ansvarsgrupper og samarbeidsmøter
 • Deltar i tverrfaglig samarbeid og fagutviklingsarbeid
 • Pasientkontakt og kontakt med pårørende, samarbeidspartnere og skole. 
 • Pasientbehandling under veiledning og ledelse av kommunepsykolog.

 

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Ønskelig med relevant erfaring
 • Stillingen kan kombineres med 50 % stilling som koordinator for barn og unge

 

Personlige egenskaper:

 

 • Gode samarbeidsevner
 • Like å jobbe i team, men også selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig
 • Fleksibel og løsningsorientert

 

Stillingen er pr. i dag underlagt enhetsleder for forebyggende enhet.

 

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

            enhetsleder forebyggende enhet Helga Bogen Størseth tlf. 74382646/93692634

eller

kommunepsykolog Leif Marius Trana  tlf: 74382650

 

 

Søknadsfrist: 04.06.19

 

 

 

Nærøy bo- og behandlingssenter 

2 x 100 % fast stilling autorisert sykepleier fom 01.07.19 ved 2. etasje

 

100 % fast stilling autorisert sykepleier ved akutt / rehab avdeling fom 12.08.19.

 

Sykepleierstudenter i 3. avsnitt kan søke, og vil da bli tilsatt som assistent til bestått eksamen.

 

Nærøy bo- og behandlingssenter ligger på Kolvereid. Institusjonen har 56 plasser fordelt på 2 etasjer og tar imot brukere på korttids/ langtidsopphold, til rehabilitering, avlastning og øhjelp. NBBS 2 har plass for 24 brukere, og akutt / rehab er en avdeling med 16 plasser.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarsvakter i enheten
 • Primærkontaktansvar
 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon, tiltaksplaner, kartlegging og daglig oppfølging
 • Veiledning av brukere, pårørende, personale og studenter
 • Samarbeid og kommunikasjon med bruker, pårørende, lege og sykehus
 • Fokus på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra til brukerne opplever trygghet og mestring

Egenskaper:

 • Du er faglig bevisst og en støttespiller for utviklingen i avdelingen
 • Du har evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig og liker å jobbe i team
 • Du har gode evner til å gi og ta imot veiledning
 • Du er positiv, samarbeidsvillig, løsningsorientert og fleksibel
 • Du bidrar til at arbeidsdagen er god for alle
 • Du reflekterer over egen praksis, er nytenkende, initiativrik og inkluderende
 • Du trives med å ta ansvar og har gode evner til å prioritere og delegere i en travel hverdag

Vi kan tilby:

 • En utfordrende og interessant stilling i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for påvirkning og utvikling i arbeidet
 • Gode faglige utviklingsmuligheter, gode avtaler ved videreutdanning
 • Tilgang til E-læringskurs fra NHI
 • God forsikring og pensjonsavtale

Helsefagarbeider stillinger ved Nærøy bo- og behandlingssenter  

16,55 % fast autorisert helsefagarbeider 2. etasje fom 01.07.19

14,08 % fast autorisert helsefagarbeider 2. etasje fom 01.07.19

61,62 % vikariat autorisert helsefagarbeider akutt / rehab avd fom 12.08.19 tom 31.08.19

17,5 % stilling fast – ønskelig med utdanning som helsefagarbeider akutt / rehab avdeling fom 12.08.19

 

Arbeidsoppgaver:

 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon, oppfølging av tiltaksplaner
 • Veiledning av elever/lærlinger/assistenter
 • Samarbeid og kommunikasjon med bruker, pårørende og kolleger
 • Fokus på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra til at brukerne opplever trygghet og mestring
 • Oppfølging av brukerne i henhold til kvalitetsforskriften

Egenskaper

 • Du er faglig bevisst og en støttespiller for utvikling i avdelingen
 • Du reflekterer over egen praksis
 • Du har evne til å tenke helhetlig, tverrfaglig og liker å jobbe i team
 • Du har evne til å gi og ta imot veiledning
 • Du er positiv, samarbeidsvillig, løsningsfokusert og fleksibel
 • Du bidrar til en god arbeidsdag for alle

Vi kan tilby:

 • En utfordrende og interessant stilling i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for påvirkning og utvikling i arbeidet
 • Gode faglige utviklingsmuligheter, gode avtaler ved videreutdanning
 • Tilgang til E-læringkurs fra NHI
 • God forsikring og pensjonsavtale

Nærmere info om stillingene ved NBBS 2 kan gis av enhetsleder Torgunn Angelsen, tlf 743 82834 eller mobil 91 36 38 46

Nærmere info om stillingene ved ak/rehab avd kan gis av enhetsleder Jenny Dolmen mobil 45 63 85 78

 

Søknadsfrist: 04.06.19

 

For alle stillinger gjelder følgende:

 

 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper, for sykepleiere tilsvarende nivå B2, helsefagarbeidere tilsvarende nivå B1
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Aktuelle søkere må påregne å bli innkalt til intervju
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Nærøy kommune har 6 mnd prøvetid
 • Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler

Søknad med vitnemål, CV, referanser og attester sendes til:

Postmottak Nærøy kommune, 7970 Kolvereid

e-post: postmottak@naroy.kommune.no