Fast stilling som rektor ved Austafjord oppvekstsenter fra 01.08.19

Vil du være med og bidra til byggingen av Nærøysund kommune?

1. januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen som ligger på Namdalskysten vil få nærmere 10 000 innbyggere.

I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert service- og handelstilbud, i tillegg er det flere aktive grendesamfunn.  med et rikt lag- og foreningstilbud innen både idrett, kultur og annet frivillig arbeid. Kommunen har gode muligheter for et aktivt fritidstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid. Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

Vil du være med å utvikle Austafjord oppvekstsenter? Har du klare tanker om hva som skaper en god skole og greier du å omsette dette i praksis? Da vil vi gjerne at du søker! 

Stillingsbeskrivelse

Austafjord oppvekstsenter har rundt 50 elever fra 1. – 10. trinn og en barnehage med rundt 20 barn.

Ledelsen av skolen består av rektor med 70 % administrativ ressurs, barnehageleder med ca. 50% ledelsesressurs og merkantilt ansatt i 25 % som har enkelte administrasjonsoppgaver.

Rektor har hovedansvaret for den totale virksomheten, med ønske om at hovedfokus rettes mot pedagogisk skoleledelse.

Kvalifikasjoner

Vi søker en person med erfaring fra skole som har:

 • Relevant faglig og pedagogisk utdanning
 • Formell lederutdanning og/eller ledererfaring fra en utdanningsinstitusjon
 • Erfaring fra undervisning og/eller administrativt arbeid i skolen
 • God kjennskap til grunnskolen og relevant lovverk
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Positiv og nytenkende, og evne til å være samlende for alle ansatte på enheten.
 • Arbeide strategisk og målbevisst med skoleutvikling og endringsprosesser
 • Faglig autoritet og evnen til å utvikle et godt læringsmiljø og læringsutbytte for elever og ansatte.
 • Gode relasjonelle egenskaper og evne til å bygge tillit både internt og eksternt.
 • Fremme mestring gjennom å utfordre og ansvarlig gjøre medarbeiderne.

 

Kommunen kan friste med:

 • Lønn etter avtale
 • Personlig og faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og attraktivt arbeidssted
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
 • Et godt faglig og sosialt miljø.
 • Kommunen er behjelpelig med bolig. Flytteutgifter dekkes etter reglement.

 

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement hvorav

prøvetid på 6 måneder.

Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.

Referanser må oppgis i søknaden.

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til oppvekstsjef Trine Kvalø på telefon 48156317.

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål/attester sendes:

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes: Vikna kommune, Pb. 133 sentrum, 7901 Rørvik eller på e-post til: vikna@vikna.kommune.no

Søknadsfrist 15. mai 2019.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.