Har du lyst på spennende og utfordrende jobb i sommer og muligheten til å vinne kr 10.000,- ?

Følgende ferievikariater er ledige i tidsrommet 17.06.19 t.o.m. 11.08.19

Legekontor - Sykepleier, helsesekretær

 

Nærøy Bo – og Behandlingssenter - Sykepleiere, hjelpepleiere, og helsefagarbeidere dag og natt-tjenester - Avdelingsassistenter - Assistenter hovedkjøkken

 

Miljøavdeling (alle distrikt) - Vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere dag og natt-tjenester - Assistenter

Ansatte må førerkort klasse B.

 

Hjemmesykepleien -Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere dag og natt-tjenester .

Ansatte må ha førerkort klasse B.

 

Hjemmehjelpstjeneste - Hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter

Ansatte må ha førerkort klasse B.

 

Rus/psykiatritjeneste (med bofellesskap) - Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere dag og natt-tjenester - Assistenter

 

Bjørkåstunet - Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere, assistenter

 

Sjøsiden omsorgsboliger - Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere dag og natt- tjenester - Assistenter    

 

 

For samtlige stillinger gjelder:

Søknaden skrives på egen søknadsblankett P1. Blanketten er lagt på de fleste avdelingene, OSK/rådhuset og på internett www.naroy.kommune.no

Søkere må oppgi tidsrom de kan jobbe, og det åpnes for at søkere som har fylt 17 år også kan søke.

 

For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer.

 

For søkere som tar utdanning ved sykepleie/vernepleie eller sosialhøgskole samt legestudenter gis flg. avlønning:

1.års – studenter avlønnes i årslønn kr. 340.000,-

2.års – studenter avlønnes i årslønn kr. 355.000,-

3.års – studenter avlønnes i årslønn kr. 365.000,-

 

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.

 

Politiattest må fremlegges for de som ikke har ansettelsesforhold i Nærøy kommune, helse og sosialavdelingen fra tidligere.

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og assistenter i hjemmehjelpstjenester.

 

For å delta i trekning på 3 premier a kr 10.000,- kreves det at du:

  • jobber 6 uker fra og med uke 27 til og med uke 32
  • tilstedeværelse

 

Utfylt søknadsblankett med bekreftede kopier av vitnemål/attester sendes:

Nærøy kommune, Postmottak, 7970 Kolvereid eller på e-post til:

postmottak@naroy.kommune.no