Helsefagarbeider – se her! LYST PÅ JOBB?

ledige stillinger som autorisert helsefagarbeider ved NBBS 1, akutt / rehab avd. fom 01.04.19

Nærøy bo- og behandlingssenter 1, akutt / rehab avdeling.

Følgende stillinger som autorisert helsefagarbeider er ledig fra og med 01.04.19.

 

75 % fast stilling (turnus dag/kveld/helg)

61,62 % fast stilling (turnus dag/kveld/helg)

22,89 % fast stilling (turnus helg)

19,37 % fast stilling (turnus helg)

17,61 % fast stilling (turnus helg)

 

I stillingene er det bla følgende arbeidsoppgaver:

 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon, oppfølging av tiltaksplaner
 • Veiledning av elever/lærlinger/assistenter/brukere
 • Samarbeid og kommunikasjon med bruker, pårørende og kolleger
 • Fokus på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra til at brukerne opplever trygghet og mestring
 • Oppfølging av brukerne i henhold til kvalitetsforskriften

Vi ønsker følgende egenskaper:

 • Du er faglig bevisst og en støttespiller for utvikling i avdelingen
 • Du reflekterer over egen praksis
 • Du har evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig og liker å jobbe i team
 • Du har evne til å gi og ta imot veiledning
 • Du er positiv, samarbeidsvillig, løsningsfokusert og fleksibel
 • Du bidrar til en god arbeidsdag for alle
 • Du trives med å ta ansvar og har gode evner til å prioritere og delegere i en travel hverdag
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby:

 • Nyutdannet helsefagarbeider starter med årslønntilsvarende 8 års ansiennitet
 • En utfordrende og interessant stilling i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for påvirkning og utvikling i arbeidet
 • Gode faglige utviklingsmuligheter, gode avtaler ved videreutdanning
 • God forsikring og pensjonsavtale

Nærmere opplysninger om stillingene kan gis av enhetsleder Jenny Dolmen,

tlf 456 38 578.

 

Søkere skal ha gode norskkunnskaper både muntlig g skriftlig.   

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de forpliktelser som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.

Politiattest må fremlegges.

Nærøy kommune har 6 måneders prøvetid.

 

Søknad med CV og attester sendes til mailadr: postmottak@naroy.kommune.no

 

Fullstendig utlysningstekst fins på kommunens hjemmeside, www.naroy.kommune.no

 

Søknadsfrist: 15.03.19