Hjemmekonsulent

1. januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen som ligger på Namdalskysten vil få nærmere 10 000 innbyggere.

I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert service- og handelstilbud. Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.

Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

Det er ledig 100% (fast) stilling fra og med høsten 2019.

Hjemmekonsulenten skal i hovedsak jobbe opp mot foresatte, barn og ungdom som trenger støtte, veiledning og praktisk hjelp i forhold til daglige omsorgsoppgaver og deltagelse i skole og fritid. Det skal jobbes med konkrete mål i samarbeid med familier etter en tiltaksplan. Stillingen kan omfatte koordinering av tjenester fra miljøarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere og andre som er involvert i hjelpetiltak.   

Stillingen innbefatter ettermiddagsjobbing.

Krav til stillingen:

  • Minimum treårig relevant høyskoleutdanning
  • Utdanning og erfaring knyttet til arbeid med barn og barnefamilier
  • Gode relasjonelle ferdigheter og evne til å bygge tillit
  • Kompetanse innen endringsarbeid og motivering
  • Evne til god og tydelig kommunikasjon
  • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vektlegges

Ved behov må den som tilsettes disponere egen bil. Prøvetid 6 mnd.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til oppvekst- og kultursjef Kirsti S. Fjær tlf. 74382737

Tilsetting etter gjeldende lover og avtaleverk. Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.

Søknad med cv sendes til: postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist 01.08.2019