Interessert i lærlingeplass i helsefagarbeiderfaget?  

Inntil 4 lærlingeplasser i helsefagarbeiderfaget 2019-2021 i Nærøy kommune ledig fom 02.09.19

I stillingene er det bla følgende arbeidsoppgaver:

 • Dokumentasjon, oppfølging av tiltaksplaner
 • Samarbeid og kommunikasjon med bruker, pårørende og kolleger
 • Fokus på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra til at brukerne opplever trygghet og mestring
 • Oppfølging av brukerne i henhold til kvalitetsforskriften

Vi ønsker følgende egenskaper:

 • Du er faglig bevisst og en støttespiller for utvikling i avdelingen
 • Du reflekterer over egen praksis
 • Du har evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig og liker å jobbe i team
 • Du har evne til å gi og ta imot veiledning
 • Du er positiv, samarbeidsvillig, løsningsfokusert og fleksibel
 • Du bidrar til en god arbeidsdag for alle

Vi kan tilby:

 • Du får praksis i 4 forskjellige enheter
 • En utfordrende og interessant stilling i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for påvirkning og utvikling i arbeidet

 

Nærmere opplysninger om stillingene kan gis av konsulent Karin Gustavsson tlf  743 82626 eller mobilnr 913 00 049.

Søkere skal ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet vektlegges. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de forpliktelser som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.

Politiattest må fremlegges før tilsetting.

Nærøy kommune har 6 måneders prøvetid.

Søknad med CV og attester sendes til mailadr: postmottak@naroy.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 19.03.19