Ledige stillinger i skole og barnehage i Nærøysund kommune fra 1. august 2019

Vil du være med og bidra til byggingen av Nærøysund kommune?

1. januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen som ligger på Namdalskysten vil få nærmere 10 000 innbyggere.

I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert service- og handelstilbud. Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.

Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.


Følgende stillinger lyses ut fra 01.08.19 (fast og vikariat, med forbehold om endringer): 

 

Nærøy kommune:


Foldereid barnehage ligger på Foldereid og er en del av Foldereid oppvekstsenter med barn i alderen 1 - 13 år. Barnehagen holder til i en del av skolebygget med eget uteområde. 

Behov:
1. Pedagogisk leder 100 % fast stilling fra 13.08.19.
    Krav til stillingen: Barnehagelærerutdanning.

2. Assistent i 20 % stilling.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til rektor tlf. 74 38 29 60/ 94166518

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gravvik barnehage ligger i Gravvik og er en del av Gravvik oppvekstsenter med barn i alderen 1 – 13 år. Barnehagen holder til i eget bygg ved siden av skolebygget.

1. Pedagogisk leder 100 % vikariat fra 13.08.19-31.07.20.

Krav til stillingen: Barnehagelærerutdanning

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til rektor tlf. 74 38 29 71/ 95132463

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolvereid barneskole er en skole med 240 elever, og av disse er ca. 35 fremmedspråklige. Det bygges for tiden ny skole som skal stå ferdig på nyåret 2020. 

Behov:

Lærer: 150 % midlertidig stilling skoleåret -19/20
Fagønske: Norsk, lese- og skriveopplæring på 1.-4. trinn, kontaktlærer.

Lærer: Inntil 100% vikariat fra 01.08.19 – 31.12.19

Fagønske: Engelsk og matematikk fra 5. – 7. trinn

Lærer: 50% vikarstilling skoleåret -19/20.

 

SFO-leder: 50% fast stilling

      Det kan være aktuelt å kombinere SFO-leder med stilling i skolen.

Vernepleier / barne- og ungdomsarbeider: 180 % fast stilling i SFO og skole, komprimert år.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til rektor tlf. 74 38 28 91/ 95 18 58 90

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nærøysundet skole er en fulldelt barneskole med 122 elever, beliggende i Ottersøy. 
 

Lærer: 50 – 100 % fast fra 01.08.19.

Fagønsker: musikk, engelsk og norsk på mellomtrinnet

100 % vernepleierstilling. 
Kvalifikasjoner: vernepleier med stillingskode 6455.

Det vektlegges erfaring fra barn med ulike hjelpebehov.

 

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til rektor telf. 74 38 29 80/ 468 18 706
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikna kommune:

Austafjord oppvekstsenter - skole

Austafjord oppvekstsenter ligger på Austafjord ca. 3 mil fra Rørvik. Skolen er en 1-10 skole og har i underkant av 50 elever.

Behov:

Lærer: 100 % vikariat skoleåret -19/20

Lærer: 150 % midlertidig stilling skoleåret -19/20

Fagønske: Musikk, kroppsøving, kunst og håndverk, spansk/ tysk, norsk

 

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til konstituert rektor Paul W. Sollid tlf. 74 39 24 03/ 994 69 239

 

Austafjord oppvekstsenter – barnehage

Barnehagen har pt. ca 20 barn. Nytt barnehagebygg er under prosjektering.

Pedagogisk leder 100 % fast stilling.
Krav til stillingen: Barnehagelærerutdanning

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til barnehagleder                    Elin Johansen tlf. 903 66 949/ 452 69 286

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rørvik skole

Rørvik skole er en 1-10 skole med i underkant av 550 elever. Skolen har pt. også ansvar for voksenopplæringen i Vikna kommune.

 

Lærer: Inntil 350 % fast stilling

Fastvikarer: Inntil 4 stillinger a 50 % (faste stillinger)

Lærer: Inntil 400 % vikariat skoleåret -19/20 derav inntil 100 % stilling ved voksenopplæringen.

Lærer: Inntil 300 % vikariat fra 01.08.19 til 31.12.19 med mulighet for forlengelse.

Fagønske: Norsk, engelsk, matematikk, spansk, musikk, kunst & håndverk, kroppsøving i kombinasjon med andre fag, spesialpedagogikk

 

Morsmålslærer/ tospråklig lærer arabisk: Inntil 100 % midlertidig stilling skoleåret -19/20

Fagønske: Arabisk morsmålslærer med undervisningskompetanse i matematikk og engelsk

 

Inntil 260 % midlertidig stilling som assistent fordelt på språkene arabisk, litauisk og thai som morsmål for skoleåret -19/20

Inntil 200 % årsvikariat assistent i skole og SFO, hele stillinger kan ikke påregnes.

Inntil 100 % fast miljøterapeutstilling.

 

Kvalifikasjoner: Barnevernspedagog/vernepleier/sosionom eller tilsvarende universitets- eller høgskoleutdanning rettet mot arbeid med barn og unge.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til pedagogisk leder/ rektor Tor Inge Sandnes tlf. 922 92 359 eller administrativ leder Laila Elisabeth Olsen tlf. 900 99 093

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kommunen ønsker å knytte til seg utviklingsorienterte medarbeidere med evne og vilje til samarbeid. Du må være fleksibel og strukturert, ha gode kommunikasjonsevner, og evne til å jobbe i team og kunne takle en hektisk hverdag. Ved tilsetting legges det vekt på utdanning, praksis og egnethet.

 

Kommunen kan friste med:

Lønn etter avtale

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Personlig og faglig utvikling

Godt arbeidsmiljø og attraktive arbeidssteder

Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.

Et godt faglig og sosialt miljø.

Kommunen er behjelpelig med bolig. Flytteutgifter dekkes etter reglement.

De som tilsettes forplikter seg til å gå aktivt inn i arbeidsplassens utviklingsarbeid.

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement

Det stilles krav til dokumenterte norskkunnskaper på minst nivå B2.

Eventuelle referanser må oppgis i søknaden.

 

Merk søknad med hvilken stilling(er) du søker på.

 

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement hvorav prøvetid på 6 måneder.

 

Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.

 

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål/attester sendes:

 

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes: Vikna kommune, Pb. 133 sentrum, 7901 Rørvik eller på e-post til: vikna@vikna.kommune.no

 

Søknadsfrist: onsdag 8. mai

 

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.