Ledige stillinger innen Helse- og velferd fom 15.12.2019 sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere

Vi leter etter engasjerte og positive medarbeidere som ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø i Nærøysund kommune.

1. januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å

være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen som ligger på Namdalskysten vil få nærmere 10 000 innbyggere. I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert service- og handelstilbud.

 

Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.

Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.

 

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

 

Rus og psykisk helsearbeid, Rørvik

 

50 % fast stilling sykepleier/vernepleier dag/kveld

 

18 % Rekrutteringsstilling: høyskolestudent ved helse eller sosialfag dag/kveld/helg

16,43 % Rekrutteringsstilling: høyskolestudent ved helse eller sosialfag dag/kveld/helg

19,72 % Rekrutteringsstilling: høyskolestudent ved helse eller sosialfag dag/kveld/helg

 

47 % fast stilling sykepleier/vernepleier natt – tjeneste

61 % fast stilling sykepleier/vernepleier natt – tjeneste

 

For stillinger ved Rus og psykisk helsearbeid, Rørvik gjelder arbeid hver 3. helg.

Det er ønskelig med videreutdanning i rus og psykisk helsearbeid

 

For mer informasjon kontakt avdelingsleder Ingunn Kjønsø, tlf 99 56 09 60

 

For alle stillinger i rus og psykisk helsearbeid kreves førerkort klasse B

 

 

Nærøy bo og behandlingssenter 2, Kolvereid

 

2 x 100 % fast stilling sykepleier dag/aften/helg  

 

70% fast stilling sykepleier kveld/natt

Ansatt må ha førerkort klasse B

 

Nærøy bo og behandlingssenter – avdeling for aldersdemente, Kolvereid

 

100% fast stilling sykepleier, vernepleiere kan også søke.

 

For mer informasjon kontakt enhetsleder Torgunn Angelsen tlf 91 36 38 46

 

Nærøy bo og behandlingssenter 1, Kolvereid

 

            50% fast stilling sykepleier ved akutt/rehab

 

For mer informasjon kontakt enhetsleder Jenny Dolmen tlf 45 63 85 78

 

Hjemmebaserte tjenester, Kolvereid

 

100 % fast stilling sykepleier ved Sjøsiden omsorgsboliger dag/kveld/helg

 

For mer informasjon om begge stillingene kontakt enhetsleder Øyvind Bull, tlf 41 39 48 41

 

Rørvik sykestue

 

3x 100 % fast sykepleier

 

100 % fast stilling helsefagarbeider, skjermet avdeling for demente

 

 Div rekrutteringsstillinger med arbeid hver 3. helg

 

Sykepleierstillingene er i turnus med arbeid hver 3. helg, dag, aften og noen nattvakter

Helsefagarbeidestillingen er i turnus med arbeid hver 3.helg, dag og aften

 

For mer informasjon kontakt avdelingsleder Tove Severeide tlf 97 53 15 17

 

For alle stillinger gjelder følgende:

 

Egenskaper:

Du kan takle en hektisk hverdag med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver

Du er positiv, fleksibel, engasjert, samarbeidsvillig og løsningsfokusert

Du liker å jobbe i team

Du reflekterer over egen praksis

Du har evne til å gi og ta imot veiledning

Du har tydelig kommunikasjon

Du er faglig bevisst og en støttespiller for utviklingen i avdelingen

Gode kunnskaper i norsk muntlig og skriftlig

Du trives med å ta ansvar og har gode evner til å prioritere og delegere i en travel hverdag

Ansvarsfull og bidra i endringsprosesser og utviklingsarbeid

Personlig egnethet vektlegges.

 

 

Vi kan tilby:

En utfordrende og interessant stilling i et godt arbeidsmiljø

Gode muligheter for påvirkning og utvikling i arbeidet

Gode faglige utviklingsmuligheter, gode avtaler ved videreutdanning

God pensjonsavtale

 

Politiattest må fremlegges.

Nærøysund kommune har 6 måneders prøvetid.

Intervju må påregnes.

Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale.

 

Søknad med CV og bekreftede vitnemål/ attester sendes:

Vikna kommune, postboks 133, Sentrum,7901 Rørvik eller på

e-post til vikna@vikna.kommune.no

 

Søknadsfrist:  11.12.2019