Midlertidig 60% stilling som pedagogisk rådgiver eller spesialpedagog i tidsrommet 01.08-31.12.2019

PPT for YN er interkommunal og betjener kommunene Leka, Vikna og Nærøy og Trøndelag fylkeskommune.

Kontoret har for tiden behov for fagperson som har fagkunnskap og erfaring med tilrettelegging for elever med ulike lærevansker i grunnskolen 1. - 10. trinn. Det er spesielt ønskelig med erfaring og kompetanse innen lesing, skriving, språk og matematikk. Ønskelig med testkompetanse på LOGOS lesetest. 

Søknadsfrist 7. juni 2019. Søknad med CV sendes PPT Ytre Namdal, pb. 28, 7971 Kolvereid eller på e-post til heidi.volden@naroy.kommune.no .

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Heidi Finnestrand Volden tlf 90 96 94 08.