Midlertidig stilling som pedagogisk psykologisk rådgiver eller spesialpedagog,

PPT for Ytre Namdal er interkommunal og betjener kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Trøndelag fylkeskommune. 

Kontoret har for tiden behov for fagperson som har spesialpedagogisk kompetanse og erfaring med tilrettelegging for elever med ulike lærevansker i grunnskolen, 1. – 10. trinn, samt veiledning til foresatte. Det er ønskelig med erfaring og kompetanse innenfor området nevroutviklingsforstyrrelser og fagvansker.

 

PPT har et bredt sammensatt fagmiljø der råd og veiledning inngår som naturlig i den daglige virksomheten. Det kreves gode samarbeidsferdigheter.

 

Søknadsfrist 13. desember 2019. Søknad med CV sendes PPT for Ytre Namdal, Pb. 28, 7970 Kolvereid eller på e-post til: heidi.volden@naroy.kommune.no

 

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til leder Heidi Finnestrand Volden, tlf. 90969408