Sommervikar, Drift og utviklings avd.

Nærøy kommune, drift og utviklingsavdelingen, søker etter sommervikarer i perioden mai -august 2019.

Vi trenger folk med forskjellig kompetanse innenfor følgende områder:

- Renhold

- Malingsarbeid
- Plenklipping
- Rydding
- Andre forefallende oppgaver

- Innmåling av vann og avløpsnettet ved bruk av GPS utstyr.


Ønskede kvalifikasjoner:

- Førerkort klasse B/T
- Fordel med kjennskap til elektrisk og maskinelt utstyr.

- For Innmålingsarbeidet er det fordel å ha kjennskap til GPS utstyr og data.


Annet:

Personlig egnethet vektlegges. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Arbeidstid fra kl. 07.00 - 15.00/07.30-15.30
Lønn ihht tariff.

Vennligst oppgi i søknaden hvilket tidsrom du ønsker å arbeide.

Kontaktpersoner: Enhetsleder kommunalteknikk Kurt Kristiansen, telefon: 743 82 671/90 92 83 40 eller enhetsleder Bygg og eiendom Åge-Einar Waag, telefon 743 82 728/90 66 90 69
Søknad inkl cv sendes til Nærøy kommune, Idrettsvegen 1 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist: 01.05.2019