Administrasjon

Kommunens administrasjon består av 3 fagavdelinger helse/sosial, skole/oppvekst, drift/utvikling og sentraladministrasjon med servicekontor og rådmannsstab (fagsjefer økonomi, personal og it). Helse- og sosialadministrasjon er lokalisert i helsesenteret, øvrig administrasjon i rådhuset.

Administrasjon

Kontaktinfo

Håvard Hernes
Drift- og utviklingssjef
E-post
Telefon 74 38 26 45
Mobil 414 11 958
Marit Pedersen
Helse- og sosialsjef
E-post
Telefon 74 38 26 37
Mobil 992 59 615
Kirsti Sandnes Fjær
Oppvekst- og kultursjef
E-post
Telefon 74 38 27 37
Mobil 990 23 216