Utvalg for oppvekst- og kultur ønsker forslag på kandidater til årets kulturpris 2019.
Skriftlige forslag, med begrunnelse sendes Nærøy kommune, innen 08.10.2019

Opptellingen etter tidenes første kommunevalg i Nærøysund kommune er klar. Det gjør at det nå er klart hvem som har fått fast plass og varaplass i kommunestyret i Nærøysund.

Nå kan lag/foreninger søke om midler fra Østeviks minnefond til aktiviteter for beboere ved sykehjem, eldresenter og trygdeboliger.

I disse dager får alle stemmeberettigede tilsendt valgkort.

Manntallet er nå lagt ut for offentlig ettersyn  Manntallet legges ut i papirformat. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

 

Skogkurs har utviklet bransjestandard og et kursopplegg med tilslutning av Mattilsynet. Dette er et endags teorikurs som arrangeres over hele landet.

Du kan enkelt skrive ut Kartverkets turkart «Norge 1:50 000» gratis via funksjonen "Mitt turkart" i Norgeskart.no. Du får samme kartdata som papirkartene, og kartdataene strekker seg fem mil inn i Sverige.

Formannskapet i Nærøy kommune har vedtatt å tildele utmerkelsen "Årets medmenneske" for 2019 til trivselsgruppen Gnisten.