Kommunestyret har i møte den 12.11.19 vedtatt å legge ny forskrift om vann og avløpsgebyrer for Nærøysund kommune ut på høring.

 

 

Fra 1.november er Karl - Erik Solum kommunens kontaktperson knyttet til viltforvaltningen i kommunen.

Nærøysund kommune har etablert et samarbeid med Bindal kommune vedr. skogbrukstjenesten fra 1.november 2019. Karl - Erik Solum kan kontaktes for skogfaglige spørsmål. 

På grunn av kommunesammenslåingen stenges matrikkelen og grunnboken for oppdatering i perioder av desember og fram til nyttår.
 

 

I forbindelse med sammenslåing av Nærøy og Vikna til Nærøysund kommune vil det ut 2019 være redusert åpningstid på rådhuset på Kolvereid.

Det vil endret hentedag på enkelte ruter fra neste uke.

Bra mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold.

Du får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksle erfaringer med andre deltakere og lære å lese varedeklarasjon.

Det vil bli influensavaksinering ved Bjørkåstunet

Kurs den 27.11, 28.11, 29.11 klokken 10:30-12:30.

Opptellingen etter tidenes første kommunevalg i Nærøysund kommune er klar. Det gjør at det nå er klart hvem som har fått fast plass og varaplass i kommunestyret i Nærøysund.