For boliger gjennomføres i dag feiing av piper og ildsteder hvert annet år og tilsyn hvert fjerde år. Når det gjelder fritidsboliger, gjennomføres det i dag feiing og tilsyn etter henvendelse fra eier. Den nye sentrale forskriften pålegger kommunene å gjennomføre feiing og tilsyn på alle fritidsboliger som har fyringsanlegg. 

17.JUNI KL:19:00

KRAMBUA KAFÈ, FOLDEREID

Det er gjort endringer i søknadsskjemaet for SFO –plass som passer med vedtatte satser fra kommunestyret desember 2018.

Satsene med endret oppholdstid er gjeldende fra 01.08.2019.

Nærøy ungdomsråd tildeler midler til barne- og ungdomstiltak to ganger årlig.

For å kunne søke om midler fra Nærøy barne- og ungdomsråd er den en forutsetning om at tiltaket det søkes om midler til, bidrar til aktivitet for og med barn og ungdom.

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1.april. Forslagene er godkjent av valgstyret. 

Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

Nærøy kommune lyser ut resterende kulturmidler i følgende kategorier:

  • Idrettsformål (25 000,-)
  • Friluftsliv (14 000,-)
  • Lokale kulturbygg (22 000,-)
  • Øvrige kulturformål (30 000,-)

På grunn av anleggvirksomhet vil Tomasvegen bli stengt for gjennomkjøring ved Tverrvegen 1 i perioden 10-24.mai. 2019.

Beboere på Wennevikjordet og tilhørende områder må benytte Halsanvegen som adkomstvei i denne perioden. Det vil bli etablert mulighet til passering for fotgjengere. Det vil være mulig å kjøre til eiendommene som har avkjøring fra Tomasvegen.

 I samarbeid med Foldereid skogeierlag og Skogkurs arrangerer kurs i ungskogpleie i Nærøy 14. og 15. mai (kveld + en dag)

Nærmere info (sted, tidspunkt, pris, utstyr med mer) og påmelding til Nærøy kommune v/Egil Solstad, telefon 95906702 eller epost egil.solstad@naroy.kommune.no

 

Ungskogpleie er viktig for verditilveksten og er et godt klimatiltak!! 


Skogkurs ungskogpleie:

https://www.youtube.com/watch?v=GkcGzko9kZM

 

 

Kostholdskurs friskliv familie er et kostholdskurs for foreldre og barn. Kurset har fokus på matglede og som kursdeltaker får du blant annet praktiske råd til hverdagen om mat og matvaner, du får lære om hvilken mat som er bra for kroppen, du får mulighet til å utveksle erfaringer med andre kursdeltakere, og så blir det praktiske aktiviteter og matlaging.