Selv om skogbrannfaren er betydelig mindre enn på samme tid i fjor gjelder det å være forsiktig så man ikke forårsaker brann. Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av Sankthans.

«Mesta informerer om at FV 771 vil bli stengt ved Kvernan i perioden 1100 – 1230 onsdag 19. juni pga. av veiarbeid. Vil bli skiltet ved kryss FV 802/771 i Bogen og ved avkjøring 770 Saltbotnkorsen»

For boliger gjennomføres i dag feiing av piper og ildsteder hvert annet år og tilsyn hvert fjerde år. Når det gjelder fritidsboliger, gjennomføres det i dag feiing og tilsyn etter henvendelse fra eier. Den nye sentrale forskriften pålegger kommunene å gjennomføre feiing og tilsyn på alle fritidsboliger som har fyringsanlegg. 

17.JUNI KL:19:00

KRAMBUA KAFÈ, FOLDEREID

Det er gjort endringer i søknadsskjemaet for SFO –plass som passer med vedtatte satser fra kommunestyret desember 2018.

Satsene med endret oppholdstid er gjeldende fra 01.08.2019.

Nærøy ungdomsråd tildeler midler til barne- og ungdomstiltak to ganger årlig.

For å kunne søke om midler fra Nærøy barne- og ungdomsråd er den en forutsetning om at tiltaket det søkes om midler til, bidrar til aktivitet for og med barn og ungdom.

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1.april. Forslagene er godkjent av valgstyret. 

Her finner du hvilke partier som stiller valgliste ved kommunestyrevalget. Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

Nærøy kommune lyser ut resterende kulturmidler i følgende kategorier:

  • Idrettsformål (25 000,-)
  • Friluftsliv (14 000,-)
  • Lokale kulturbygg (22 000,-)
  • Øvrige kulturformål (30 000,-)