Bra mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold.

Nærøy kommune 29. april - 24. mai

Du inviteres med dette til å være med å holde nærmiljøet ditt rent, ryddig og trivelig. 

Fra 15. april til 15.september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Det er nå sendt ut brev til alle listekandidater til kommunestyrevalget 2019. 

Midt-Norsk Havbruk AS, Seafarming systems AS og Aqua Kompetanse AS skal i uke 15 (eller i nær framtid ved forsinkelser) gjennomføre et forsøk ved lokalitet Kvitneset (12727) i Nærøy kommune, i forbindelse med videreutvikling av oppdrettsmerden Aquatraz.

 

Nærøy kommune oppfordrer enkeltpersoner eller lag/foreninger til å fremme forslag på kandidater til å motta prisen "Årets medmenneske" for 2019. Frist for å sende inn begrunnede forslag er 6. mai.

Tredje perioden av elgjakta i Grytbogen er ledig for en periode på to år; 2019-2020. Tredje perioden er fra og med 12.10 til og med 21.10.  

Nærøy kommune lyser ut tilskuddsmidler til veglys.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal gjennomføres som om sammenslåingene og grensejusteringene i 2020 allerede har trådt i kraft. I Nærøy og Vikna skal det derfor velges kommunestyrerepresentanter til Nærøysund kommune.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i innen 1. april 2019 kl. 12.00.

Mottak av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 for Nærøysund kommune vil være servicekontoret, Nærøy kommune, Kolvereid.

Direktesending fra møte i fellesnemnda stoppes grunnet teknisk feil. Vi beklager dette!