Formannskapet i Nærøy kommune har vedtatt å tildele utmerkelsen "Årets medmenneske" for 2019 til trivselsgruppen Gnisten.

I uke 27 vil det kun være mulig  å få bestilt pass onsdag 3 juli hos Nærøy og Vikna lensmannskontor.

Selv om skogbrannfaren er betydelig mindre enn på samme tid i fjor gjelder det å være forsiktig så man ikke forårsaker brann. Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av Sankthans.

«Mesta informerer om at FV 771 vil bli stengt ved Kvernan i perioden 1100 – 1230 onsdag 19. juni pga. av veiarbeid. Vil bli skiltet ved kryss FV 802/771 i Bogen og ved avkjøring 770 Saltbotnkorsen»

For boliger gjennomføres i dag feiing av piper og ildsteder hvert annet år og tilsyn hvert fjerde år. Når det gjelder fritidsboliger, gjennomføres det i dag feiing og tilsyn etter henvendelse fra eier. Den nye sentrale forskriften pålegger kommunene å gjennomføre feiing og tilsyn på alle fritidsboliger som har fyringsanlegg. 

17.JUNI KL:19:00

KRAMBUA KAFÈ, FOLDEREID

Det er gjort endringer i søknadsskjemaet for SFO –plass som passer med vedtatte satser fra kommunestyret desember 2018.

Satsene med endret oppholdstid er gjeldende fra 01.08.2019.

Nærøy ungdomsråd tildeler midler til barne- og ungdomstiltak to ganger årlig.

For å kunne søke om midler fra Nærøy barne- og ungdomsråd er den en forutsetning om at tiltaket det søkes om midler til, bidrar til aktivitet for og med barn og ungdom.