Nærøy kommunestyret har behandlet i sak 76/18 drift av gatelys i kommunen. Følgende vedtak ble fattet
Vedtak:


Rådmannen bes sette i gang arbeidet med å avklare status for veilys driftet av lyslag i kommunen med tanke på eventuell kommunal overtakelse. Saken fremmes i kommunestyret senest juni 2019.