I henhold til plan og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid for område Kolvereid sentrum, Nærøy kommune. PlanID: 2019001

Skal du bygge nytt, bygge om eller modernisere et kulturbygg? Da kan du søke om tilskudd fra fylkeskommunen.

I Nærøy kommune har vi ni barnehager, små og store, som det er mulig å søke plass i.

Nærøy ungdomsråd setter opp gratis buss til Bjørgan.

Prioritert for ungdom fra 13-18 år (om det er ledige plasser, er det mulighet for ungdom over 18 år og melde seg på)

21.februar 2019 - torsdag i vinterferien.

Vi ønsker at lag og foreninger skal melde inn sine arrangement, slik at vi kan få lagt det inn i kalenderen vår "hva skjer i Nærøy" som vises på hjemmesidens forside. 

Et kommunevåpen er en kommunes viktigste symbol. Det er kommunens kjennetegn på alt fra biler til brevark og det første som møter en på veiskilt når man tar veien inn i en kommune. Nå starter arbeidet med å finne Nærøysund kommunes kommunevåpen.

Fra og med 11. desember 2018 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2019.

Velkommen som søker til barnehageplass i Nærøy. Kommunen har felles samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i kommunen.