Fra 01.10.18 er det nye priser på reisevaksiner og øvrige vaksiner.

Nå er det på overtid å registrere ditt vannforsyningssystem hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel brønn som forsyner to hus med drikkevann.

Nærøy kommunestyret har behandlet i sak 76/18 drift av gatelys i kommunen. Følgende vedtak ble fattet
Vedtak:


Rådmannen bes sette i gang arbeidet med å avklare status for veilys driftet av lyslag i kommunen med tanke på eventuell kommunal overtakelse. Saken fremmes i kommunestyret senest juni 2019.