Annonseres etter assistenter som har mulighet til å være avlastere ca en helg pr mnd, fredag ettermiddag til mandag morgen, på en gård.

86% fast stilling ved Foldereid Oppvekstsenter.