Nærøysund kommune søker etter næringsrådgiver, 100% stilling i en aktiv næringsregion med stor utvikling

 

Nærøysund kommune søker etter samfunnsplanlegger, 100% stilling. Vi søker en person kan bidra til å utvikle vår nye kommune på best mulig måte. 

 

Nærøysund kommune styrker arbeidet med å rekruttere riktig og viktig kompetanse. Nå er vi på jakt etter HR-rådgiver til en nyopprettet stilling i kommunens HR – avdeling.