ledige stillinger som autorisert helsefagarbeider ved NBBS 1, akutt / rehab avd. fom 01.04.19

Frisklivsveileder - Frisklivssentralen

Ved Frisklivssentralen i Nærøy kommune er det ledig 100 % fast stilling som frisklivsveileder ved Frisklivssentralen fra 11.03.19.

Følgende ferievikariater er ledige i tidsrommet 17.06.19 t.o.m. 11.08.19