Brukerkontor og koordinerende enhet

Brukerkontoret tar imot henvendelser og søknader om helse og omsorgstjenester 

Koordinerende enhet er en del av Brukerkontoret.

Hva tilbyr vi?

  • hjelp til søknader og informasjon om tjenestene
  • sikrer helhetlig og koordinert tilbud for deg med langvarig og sammensatt tjenestebehov 
  • overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator

Det skrives vedtak  med utgangspunkt i egenmestring og hva som viktig for deg. Vedtakene beskriver hvilke tjenester du får, og hvor mye og hvor ofte.

Kommunen har følgende tilbud og tjenester :

Brukerkontor

 

Helhetlige kriterier for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Nærøy kommune

Helhetlige kriterier (PDF, 563 kB)

Lovverk

Forvaltningsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrift om habilitering og rehabilitering

Klage

Brukerkontoret kan hjelpe med klage dersom du har behov for det.

Kontaktinfo

Brukerkontoret
Koordinerende enhet
Telefon 74 38 26 41
Mobil 74 38 26 40

Adresse

Nøkkrosevegen 2

7970 Kolvereid

Åpningstider

Hverdager: kl. 08.00 - 15.30