Frisklivssentralen

Friklivssentralen er et oppfølgingstilbud til de som ønsker å endre levevaner.

Du kan ta direkte kontakt med Frisklivssentralen. Du kan også bli henvist fra lege eller annet helsepersonell, arbeidsgiver eller NAV.

Frisklivssentralen

Kontaktinfo

Frisklivssentralen
E-post
Telefon 74 38 26 50
Mobil 902 81 154
Katarina Knudsen
Frisklivsveileder
E-post
Mobil 902 81 154
Ingrid Fjellestad
Frisklivsveileder
E-post
Mobil 902 81 154
Anne Lene Gregersen
Leder Frisklivssentralen (permisjon)
E-post
Mobil 415 72 318
Helga Bogen Størseth
Enhetleder forebyggende enhet
E-post
Telefon 74 38 26 46
Mobil 936 92 634