Helsestasjonen

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år og deres foreldre. Målet er å fremme gode oppvekstsvilkår for barna og deres familier og forebygge sykdom og skade.

På helsestasjonen arbeider helsesøster, lege, jordmor, fysioterapeut og sekretær.

Vi har kontorer på Helse- og sosialavdelingen ved Legekontoret.

Ta kontakt med helse- og sosialavdelingen for timebestilling.

Hva tilbyr vi?

 • Svangerskapsomsorg
 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Helseundersøkelser av barn
 • Barselgrupper
 • Veiledning om barns grunnleggende behov, vekst og utvikling.
 • Ammehjelp
 • Foreldreveiledning
 • Familieveiledning
 • Psykolog
 • Vaksinering av barn etter anbefalt vaksinasjonsprogram
 • Oppfølging av barn med spesielle behov
 • Oppfølging av familier i vanskelige livssituasjoner
 • Fysioterapi
 • Ergoterapeut
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon tilbud til ungdom
 • Reisevaksinering
 • Smittevern
 • Parterapi

Kontaktinfo

Helse- og sosialavdelingen
Telefon 74 38 26 50
Liv Pettersen
Fagleder/ helsesykepleier
E-post
Telefon 74 38 26 21
Mobil 482 68 198
Eva Myhre Måøy
Helsesykepleier
E-post
Telefon 74 38 26 23
Mobil 456 36 973
Isabel Binderø
Familieveileder
E-post
Telefon 74 38 26 17
Mobil 464 45 264
Gunnhild Gutvik
Helsesykepleier
E-post
Mobil 470 51 135
Anne Karin Livik
Helsesykepleier
E-post
Telefon 74 38 26 19
Mobil 977 33 612
Bente Finnestrand
Koordinator
E-post
Telefon 74 38 26 26
Helga Bogen Størseth
Enhetleder forebyggende enhet
E-post
Telefon 74 38 26 46
Mobil 936 92 634

Adresse

Helsestasjon

Nøkkrosevegen 2

7970 Kolvereid

 

Åpningstider

Hverdager: kl. 08.00 - 15.30