Skolehelsetjeneste

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis. 

Helsesøster har fast kontortid ved hver enkelt skole og kan kontaktes direkte. Se kontaktinfo på den enkelte skolens hjemmeside for navn og trefftider.

Helsesøster samarbeider med mange ulike faggrupper etter behov. 

Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

  • Helseundersøkelser, helseopplysning og veiledning, individuelt, i grupper eller klassevis
  • Barnevaksinasjonsprogrammet
  • Helsesøster deltar fast på møter i skolens fagteam
  • Sammen med skolens øvrige personale har skolehelsetjenesten ansvar for å følge opp elever med spesielle behov og tilrettelegge forholdene best mulig
  • Miljørettede tiltak med fokus på elevens arbeidsmiljø

Med de foresattes tillatelse overføres barnets journal fra helsestasjonen til skolehelsetjenesten, og senere ved overgang til ungdomsskolen eller ved flytting til ny skole.

Hvis du har flyttet ønsker vi at du tar kontakt med din tidligere helsestasjon eller skolehelesetjeneste, slik at journalen til barnet ditt blir sendt til helsesøster ved den skolen barnet nå tilhører.