Svangerskap/jordmor

Jordmors arbeidsområder:

  • Individuell svangerskapsomsorg
  • Beredskapsvakt og følgetjeneste
  • Hjemmebesøk (før) etter fødselen
  • Barseltreff (treff for småbarnsforeldre etter fødselen)
  • Helsestasjon for ungdom
  • Undervisning på ungdomsskolen
  • Individuell prevensjonsveiledning
  • Tverrfaglig samarbeid med helsesøster, lege, barnevern,sosialkontor,psykiatrisk konsulent og lignende.
  • Jordmors rolle i svangerskapsomsorgen er veiledning i den endringsprosessen et svangerskap er, samt helsekontroll, slik at kvinnen (og mannen) blir i stand til å ta vare seg selv og barnet på best mulig måte.

Kontaktinfo

Helse- og sosialavdelingen
Telefon 74 38 26 50
Heidi Klingen
Jordmor
E-post
Telefon 74 38 26 22
Helga Bogen Størseth
Enhetleder forebyggende enhet
E-post
Telefon 74 38 26 46
Mobil 936 92 634

Adresse

Helsestasjon

Nøkkrosevegen 2

7970 Kolvereid