Legevakt

LEGEVAKT OG ØYEBLIKKELIG HJELP

Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid.

Her er noen eksempler:

 • smerter i brystet eller magen
 • pustevansker
 • akutt sykdom eler alvorlig forverring
 • nedsatt allmenntilstand hos barn
 • alvorlig psykisk sykdom
 • mistanke om komplikasjoner under svangerskap
 • kuttskader som må syes 

OBS! VED AKUTTE BRYSTSMERTER ELLER PUSTEVANSKER RING 113

Før du kommer til legevakten setter vi pris på om du har med deg:

 • Oversikt over faste medisiner som du bruker
 • Frikort eller kvitteringskort for egenandeler (hvis du har)
 • Relevante medisinske papirer (rapporter fra sykehus eller liknende)
 • Legitimasjon

Kontaktinfo

Legevakt
Telefon 116117
Øyeblikkelig hjelp
Telefon 113