Økonomisk rådgivning

Hvis du har betaling- eller gjeldsproblem, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning.

Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Du kan også ringe NAVs økonomirådstelefon 55 55 33 39.

Les mer om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning her