Bokollektiv

Rus og psykisk helsetjeneste er et frivillig lavterskeltilbud til personer med rus- og/ eller psykiske utfordringer.

Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre ditt eget liv på tross av dine helseutfordringer.

Her tilbys du en egen leid leilighet med tilgang til et helhetlig helsetilbud og boveiledning.

Tjenesten har 2 heldøgns bemannet bokollektiv:

  • Fiskarbyen
  • Halsanvegen

Kontaktinfo

Brukerkontoret
Koordinerende enhet
Telefon 74 38 26 41
Mobil 74 38 26 40
Fiskarbyen bofellesskap
Telefon 74 38 26 42
Halsanvegen
Mobil 909 82 532
Berit Sofie Engelsen
Fagleder
E-post
Telefon 74 38 26 42
Solrunn Urdshals
Enhetsleder rus og psykisk helsetjeneste
E-post
Telefon 74 38 26 36
Mobil 959 06 740