Hjelp til ungdom og voksne

Rus og psykisk helsetjeneste er et frivillig lavterskeltilbud til personer med rus- og/ eller psykiske utfordringer. Tjenesten gir deg en helhetlig tjeneste innenfor fagområdet.

Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre ditt eget liv på tross av dine helseutfordringer.

Vi har mange medarbeidere med bred kompetanse som står til din disposisjon enten utfordringene dreier seg om relasjoner/familie, forskjellige psykiske utfordringer eller rusavhengighet.

Vi kan tilby:

  • støttesamtaler
  • råd og veiledning
  • koordinering

Vi er opptatt av å finne ut hva som er viktig for deg som tar kontakt, og sammen med deg finne ut hva som fører til de endringene du ønsker deg.

Slik søker du:

Søknadsskjema (PDF, 181 kB)

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

Tjenesten er gratis.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med fagleder eller enhetsleder.

Kontaktinfo

Brukerkontoret
Koordinerende enhet
Telefon 74 38 26 41
Mobil 74 38 26 40
Grethe Kvisterø
Fagleder
E-post
Telefon 74 38 26 18
Mobil 974 16 410
Solrunn Urdshals
Enhetsleder rus og psykisk helsetjeneste
E-post
Telefon 74 38 26 36
Mobil 959 06 740