Kommunalt akutt døgntilbud

Kommunen tilbyr et akutt døgntilbud som gir opphold i 5- 8 døgn.

Tilbudet gjelder brukere med avklarte helseutfordringer som ved forverring kan få omsorg og behandling, hvor almenntilstanden tilsier at et slikt tilbud kan være like godt eller bedre enn innleggelse på sykehus.

Det er kun fastlege eller legevakt som kan henvise til dette tilbudet.

Tilbudet er gratis. 

Ta kontakt med fastlege eller legevakt her

Kontaktinfo

Brukerkontoret
Koordinerende enhet
Telefon 74 38 26 41
Mobil 74 38 26 40
Fiskarbyen bofellesskap
Telefon 74 38 26 42
Berit Sofie Engelsen
Fagleder
E-post
Telefon 74 38 26 42
Grethe Kvisterø
Fagleder
E-post
Telefon 74 38 26 18
Mobil 974 16 410
Solrunn Urdshals
Enhetsleder rus og psykisk helsetjeneste
E-post
Telefon 74 38 26 36
Mobil 959 06 740