Rus

Rus og psykisk helsetjeneste er et frivillig lavterskeltilbud til personer med rus- og/ eller psykiske utfordringer. Tjenesten gir deg en helhetlig tjeneste innenfor fagområdet.

Målet er å gi hjelp til selvhjelp, slik at du kan mestre ditt eget liv på tross av dine helseutfordringer.

Vi kan tilby:

  • støttesamtaler
  • råd og veiledning
  • koordinering

Slik søker du:

Søknadsskjema (PDF, 181 kB)

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter at du har sendt inn søknaden din, vil en saksbehandler ta kontakt med deg for å vurdere ditt behov.

Hva koster det?                    

Tjenesten er gratis.

Klage

Har du klage på vedtak, ta kontakt med brukerkontoret.

Tilbakemelding

Dersom du mottar tjenesten og ønsker å gi tilbakemelding, ta kontakt med fagleder eller enhetsleder.

Kontaktinfo

Brukerkontoret
Koordinerende enhet
Telefon 74 38 26 41
Mobil 74 38 26 40
Grethe Kvisterø
Fagleder
E-post
Telefon 74 38 26 18
Mobil 974 16 410
Solrunn Urdshals
Enhetsleder rus og psykisk helsetjeneste
E-post
Telefon 74 38 26 36
Mobil 959 06 740