Sykeheim

Nærøy Bo- og behandlingssenter er et tilbud til pasienter som har et omfattende behov for pleie og omsorg hele døgnet, men som ikke trenger behandling på sykehus. Nærøy Bo- og behandlingssenter har 56 plasser fordelt på 3 avdelinger.

Vi har ingen bestemte besøkstider. 
Utgangsdøren er låst kveld/natt på hverdager og i helgene etter klokken 20. Besøkende må da ringe på.

Slik søker du

Søknadsskjema (PDF, 181 kB)

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Inntaksteam vurderer søknaden og om sykehjemsplass er det tilbudet som passer best for deg.


Hjelp til å søke: 
Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte Brukerkontoret.

Hva skjer videre etter at du har søkt?

Ledige plasser blir tildelt søkere med størst behov, ikke de som har stått lengst på venteliste. Søkere blir tatt opp i kommunens inntaksteam som har møte hver onsdag. Hvis du får tilbud om sykehjemsplass, blir du tildelt en korttidsplass eller en langtidsplass. 

Adresse

Nøkkrosevegen 1

7970 Kolvereid