Akutt/ rehab.

Somatisk avdelingen med 16 plasser.

Avdelingen tilbyr:

  • Rehabiliteringsopphold
  • Kommunal øyeblikkelig hjelp
  • Medisinsk vurdering
  • Palliativ behandling
  • Langtidsopphold
  • Korttidsopphold

Kontaktinfo

Brukerkontoret
Koordinerende enhet
Telefon 74 38 26 41
Mobil 74 38 26 40
Akutt avdeling
Telefon 74 38 26 66
Mobil 916 50 787
Rehabliteringsavdeling
Telefon 74 38 26 68
Lillian Henriksen
Fagleder
E-post
Telefon 74 38 26 58
Jenny Dolmen
Enhetsleder hjemmebasert omsorg
E-post
Telefon 74 38 26 27
Mobil 456 38 578