Bokollektiv for demente

16 plasser fordelt på 2 grupper, A og B.

Langtidsavdeling for personer med demenssykdom.

Personalet på avdelingen har spesiell kompetanse i forhold til behandling og pleie av personer med demens.

Kontaktinfo

Brukerkontoret
Koordinerende enhet
Telefon 74 38 26 41
Mobil 74 38 26 40
Bokollektiv aldersdemente A
Telefon 74 38 26 63
Bokollektiv aldersdemente B
Telefon 74 38 26 64
Torill Ø Svendsen
Fagleder
E-post
Telefon 74 38 28 35
Torgunn Angelsen
Enhetsleder Nærøy bo- og behandlingssenter
E-post
Telefon 74 38 28 34
Mobil 913 63 846