NBBS 2

Somatisk avdelingen med 24 plasser, fordelt på 2 grupper, A og B.

Avdelingen tilbyr:

  • Medisinsk vurdering
  • Palliativ behandling
  • Terminal pleie
  • Langtidsopphold
  • Korttidsopphold

Kontaktinfo

Brukerkontoret
Koordinerende enhet
Telefon 74 38 26 41
Mobil 74 38 26 40
NBBS 2 gruppe A
Telefon 74 38 26 51
Mobil 948 11 299
NBBS 2 gruppe B
Telefon 74 38 26 54
Linda Haugerøy
Fagleder
E-post
Telefon 74 38 26 57
Torgunn Angelsen
Enhetsleder Nærøy bo- og behandlingssenter
E-post
Telefon 74 38 28 34
Mobil 913 63 846