Grytbogen

Kommunal skog og utmarkseiendom på 42.000 dekar. Ligger på nord side av Follafjorden, grenser til Høylandet i øst og mot Nordland/Bindal i Nord. Opprinnelig en gammel gård som har vært i kommunal eie siden 1925. Adkomst er med båt eller etter traktorveg fra Heimsnes. Husene i Grytboge leies ut og tilbudet ligger ute på Inatur. Det samme gjelder hytta ved Erikfhellvatnet som driftes av Foldereid utmarkslag. Aktiviteten på eiendommen i dag er i hovedsak salg av elgjakt og noe utleie. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvilke muligheter kommunen har for ytterligere utnyttelse av eiendommen.