Medlemmer

Formannskap (jfr. Kommuneloven)

Kommunestyret velger selv formannskap på minimum 5 medlemmer, Nærøy kommune har 9 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret. Valget holdes som forholdsvalg når minst ett medlem krever det, og ellers som flertallsvalg.

Formannskapet behandler forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak. For øvrig fastsetter kommunestyret selv området for formannskapets virksomhet. Formannskapet kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.

 

Formannskap
Navn: Vararepresentanters navn:
Steinar Aspli (Sp) Olav Wahl (H)
Rune Arstein (H) Stian A. Aakre (Sp) (permisjon tom. 31.05.19)
Wenche Elisabeth Finseth (Sp) Hallvard Laugen (Sp)
Anne Laugen (Sp) Adrian Barstad Aspli (Sp)
Johannes Sandstad (Krf) Andreas Marø (Sp)
Gunnar Erik Volden (Sp)
Knut Henning Rosenvinge (Sp)
Lars Fredrik Mørch (Ap) Dag Erik Thomassen (uavhengig)
Ingunn L. Lysø (Ap) Tove A. Torstad (Ap)
Mildrid Finnehaug (Ap) Svein Storø (Ap)
Thor Audun Sætran (uavhengig)
Torunn Nerrland (Ap)
Frode Setran (Sv) Hans Martin Storø (V)
Åge Husby (Frp)