Hvordan påvirke?

Som innbygger i Nærøy Kommune kan du være med på å påvirke. 

Hvordan?

Hvordan påvirke?