Medlemmer

Kommunestyret er det øverste kommunale organ med sine 27 medlemmer sammensatt ut i fra de ulike partiene etter valgresultatet. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Kommunestyremedlemmer
Navn: Vararepresentanters navn:
SENTERPARTIET
1. Steinar Aspli (permisjon) 1. Kari Beate T. Finvik
2. Hallvard Arne Laugen 2. Christoffer Strøm
3. Kolbjørn Horn 3. Trond Evensen
4. Adrian Barstad Aspli 4. Gerd Torild Aune
5. Andreas Marø 5. Jakob Mo
6. Gunnar Erik Volden 6. Marius Ivan Eiternes
7. Wenche Elisabeth Finseth 7. Aslaug W. J. Hestø
8. Knut Henning Rosenvinge 8. Ingebjørg Eidshaug
9. Anne Laugen 9. Gunvor Peggy Lie
10. Gunnhild Hennisen 10. Ivar Anton Svendsen
11. Helga Lovise Moen
12. Tore Emil Holum
13. Viktor Østevik
KRISTELIG FOLKEPARTI
1. Johannes Sandstad 1. Sigrun Hatlelid Sæther
2. Kjartan Åsebø
3. Petter Stevik
4. Leif Martin Skagemo
HØYRE
1. Rune Arstein 1. Per-Ole Holm
2. Olav Wahl 2. Torgunn K. Angelsen
3. Thomas Granli 3. Mathias Brandzæg
4. Eskil Laukvik
5. Hanne M. P. Trones
6. Britt Tove Edvardsen
SOS. VENSTRE
1. Frode Setran 1. Mariann Oddvik
2. Eldar Øie
3. Runbjørg Bremseth Hansen
4. Grete Wassås Engstad
VARA - VENSTRE
1. Trond Sandnes
2. Yngve Fjær
3. Sven Arild Strøm
4. Anne Lise P. Aunet
ARBEIDERPARTIET
1. Lars Fredrik Mørch 1. Siw Berg
2. Ingunn S. Lauritzen Lysø 2. Helen Lauten (uavhengig)
3. Mildrid Finnehaug 3. Irene Leirvik
4. Tove Anita Torstad 4. Jan Erik Sørhaug
5. Svein Storø 5. Hildur Fallmyr
6. Torunn Neerland 6. Inger Wannebo
7. Roy Angelo 7. Jon Jarholm
8. Kari Leirvik Hestad 8. Pål Inge Løeng
9. Anne Marie Finnehaug
10. Arild Kjøniksen
11. Oddbjørn Sørhaug
12. Åse Johnsen
UAVHENGIG
1. Dag Erik Thomassen
UAVHENGIG
1. Thor Audun Sætran
UAVHENGIG
1. Tom Roger Moen
FREMSKRITTSPARTIET
1. Åge Husby 1. Stein Halvard Bakken
2. Joar Arne Hamland
3. Lilly Elise Olsen
4. Steinar Arne Wærum
5. Gunnar Ole Johnsen

Kontaktinfo

Rune Arstein
E-post
Mobil 924 49 373