Møteplan 2018

  Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des.
Kommunestyre   16 8, 14   3 21   13 21
 

17

16 18
Formannskap 23 27 8, 20 20 15 11, 21   13 10, 21 10 7, 27  
Administrasjonsutvalg 23   20 20   11     10      
Drifts- og utviklingsutvalg   6   10 29 20   13, 31   11 15  
Oppvekst- og kulturutvalg     1 10   7     4 30 20  
Helse- og sosialutvalg   13   10   5     4 24 20  
Funksjonshemmedes råd   27   25   14     18   29  
Eldreråd   26   24   12     24   8 10