Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

 

 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg velges representanter til kommunestyrer og fylkesting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år og neste valg er i 2019. Valgdagen er ikke lovfestet, men fastsettes av Kongen i statsråd i forkant av hvert valg.

Tradisjonelt avholdes valget andre mandagen i september.

 

 

 

 

 

Valg

 

Forhåndsstemming

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Nærøy, må du huske å forhåndsstemme. På valgdagen kan du kun stemme i hjemkommunen din. Unntak gjelder dersom du er folkeregistrert i Vikna, da Nærøy og Vikna skal slås sammen til Nærøysund kommune fra 01.01.2020.

Forhåndsstemming

 

Valgdagen

Oversikt over valglokaler kan du finne på kommunens nettsider når valgdagen nærmer seg. Se også valglokaler.no for adresser og kart.

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme!​

 

Hvem stiller til valg?

Informasjon om hvem som stiller til valg kan du finne på kommunens nettsider når det nærmer seg valget.

 

Ofte stilte spørsmål om valg

.