Skal du gifte deg?

For å inngå ekteskap i Norge, må staten først undersøke om dere har lov til å gifte dere. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene.

Søk om prøving av ekteskapsvilkårene på skatteetaten.no

Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fordi opplysningene som oppgis må være ferske.

Dersom alle papirer er i orden, kan dere regne med at dere får prøvingsattesten innen 2-3 uker. Skatteetaten hastebehandler ikke søknader om prøvingsattest.

Har du spørsmål?

Vi anbefaler Skatteetatens veileder - Veien til ekteskapet

Husk at dere må sende kopi av gyldig legitimasjon sammen med prøvingsattesten senest to uker før vielsen.

Hvis det står i prøvingsattesten at den som vigsler må sjekke om brudeparet har gyldig opphold i landet, må kopi av dokumentasjon på gyldig opphold også sendes inn senest to uker før vielsen.

All dokumentasjon sendes i posten eller leveres til vårt servicekontor på rådhuset på Kolvereid.

Når og hvor kan vi gifte oss?

Fra 1. januar 2018 er ansvaret for borgerlig vigsel flyttet til kommunene. Nærøy kommune tilbyr i utgangspunktet vielser mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00. Vielser holdes i kantina, eller alternativt i Kolvereidvågen. Ta kontakt med servicekontoret hvis dere har spørsmål.

Hvordan bestille tid?

Kontakt servicekontoret for å bestille tid for vielse.

Husk at dere må ha gyldig prøvingsattest fra folkeregisteret.

Hva koster det?

Det er gratis å gifte seg.

Hvem kan vigsle dere?

  • Steinar Aspli (ordfører)
  • Rune Arstein (varaordfører)

Kontaktinfo

Servicekontoret
Telefon 74 38 26 00