Eiendomsskatt

I Nærøy kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig, næringsbygg, verk og bruk må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie - og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, bygninger osv.


Om eiendomsskatten:
Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §5 og §7.

Eiendomsskatten for 2019 er 7 promille på næringseiendommer samt verk og bruk, og 2,7 promille på bolig og fritidseiendom.

Eiendomsskatt

Kontaktinfo

Bente Lauten
E-post
Telefon 74 38 27 08
Mobil 901 35 138