Skatteoppkrever

Ytre Namdal Skatteoppkreverkontor

Ytre Namdal skatteoppkreverkontor har ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen i kommunene Nærøy, Vikna og Leka.

Skatteoppkrever

 

Arbeidsgivere

 

Arbeidsgiverbegrepet

Enhver som har noen ansatt i sin tjeneste plikter å betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som utbetales til de ansatte og som skal innberettes. Det samme gjelder den som engasjerer noen til å utføre oppdrag, når oppdraget ikke er et ledd i selvstendig næringsvirksomhet for oppdragstaker.

Ytterligere informasjon finner du på skatteetaten.no

Arbeidsgivere

Kontaktinfo

Marit Borgan
Skatteoppkrever
E-post
Telefon 74 38 28 47
Anne Grete Nergård
Sekretær, skatteoppkrever
E-post
Telefon 74 38 27 02
Lise Mette Lundseng
Sekretær, skatteoppkrever
E-post
Telefon 74 38 27 03

Adresse

E-post:               sko@naroy.kommune.no

Besøksadresse: Idrettsvegen 1, Kolvereid

Postadresse:     Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid           

Åpningstider

 mandag-torsdag: kl. 10.00-14.00

 fredag: stengt