Arrangement

Vi ønsker at lag og foreninger skal melde inn sine arrangement, slik at vi kan få lagt det inn i kalenderen vår "hva skjer i Nærøy" som vises på hjemmesidens forside. 

Søknadsskjema og retningslinjer for hvilke arrangement som vil bli publisert finnes under knappen "meld inn ditt arrangement".