Budsjett og Økonomiplan

Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål, strategier og utfordringer og angir hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål. Planen gir oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Det første året i økonomiplanen legger rammer for årsbudsjettet, mens de resterende årene gir planleggingsrammer for senere budsjettår. 

Kontaktinfo

Fred E Moen
Økonomisjef
E-post
Telefon 74 38 27 07
Mobil 924 61 564