Pågående høringer

Her ligger planer som er ute til høring. Her kan du lese om planforslaget. Det er anledning til å komme med innspill i høringsperioden. Frist for innspill fremkommer av høringen og innspillet skal sendes til kommunen innen utgangen av fristen. 

Høringer/offentlig ettersyn

Forskrit om vann- og avløpsgebyr