Andre utredninger og prosjekter

Nedenfor er en oversikt over utredninger og prosjekter knyttet til arealbruk i Nærøy kommune.