Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er en arena for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden.

Planstrategien setter fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.

Vurderingene gjøres ut i fra en kartlegging av hvilke muligheter og utfordringer kommunen har, og hvilken samfunnsutvikling kommunestyret ønsker å legge til rette for. 

Nærøy kommunes planstrategi