Kommunedelplaner og fag-/temaplaner

Nærøy kommune har ulike kommunedelplaner, fag- og temaplaner. Kommunedelplaner kan både være arealplaner for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller en samfunnsplan som gjelder et bestemt tema (se tema- og fagplaner under).

Her finner du en oversikt over en rekke av kommunens ulike planer.

Kommunedelplaner